Status biogassprosjekt

Åsnes kommune/Solør Næringshage inviterte bønder og andre til møte om tema biogassproduksjon i Solør.

Status biogassprosjekt

Det har gjennom mange år blitt jobbet med realisering av biogassanlegg i Solør, inspirert av "Den magiske fabrikken"  - Greve i Vestfold.

Kan Solør satse på biogass i framtida?

Åsnes kommune har fått tilsagn om såkalte Klimasats-midler, og det jobbes derfor videre med prosjekt biogass i Solør. 

Program for møte 2. juni 2022 var:

  • Biogassprosjektet i Solør, status fase 3 v/Bonde og biogassgründer Eivind Mehl
  • Dialog om interesse fra landbruket
  • Kort orientering fra kommunen om: Handlingsplanen klima, Betalingsregulativet klima/miljø

Ved interesse for prosjektet, ta kontakt med koordinerende prosjektleder i Solør Næringshage:

Anette Strand Sletmoen
anette@solornh.no
Tlf. 99 44 54 26

 

Kræsjkurs i oppsøkende B2B salg!

21 april 2023

Sales Mojo Startup består av kurssamlinger med en kombinasjon av teori og praktisk trening. Kort sagt det du trenger for å få fart på omsetningen!