Solør Næringshage AS

Vi bistår nyetablerere/gründere og eksisterende bedrifter med vekst og utvikling. Vi jobber også med prosjektledelse og generelt næringsutviklingsoppgaver i Solør.

Vi har kompetansen og nettverkene som kan hjelpe deg på veien til å realisere din yrkesdrøm; bo lokalt – jobb globalt!

Solør Næringshage AS er gjennom avtale med Sør-Hedmark Næringshage en del av SIVA’s veletablerte konsept for næringshager. Vi bidrar gjerne til både etablering av ny bedrift og videreutvikling av eksisterende bedrifter. 

Her kan du få bistand til for eksempel:

 • Søknader om tilskudd
 • Forretningsmoddelering og -utvikling
 • Bærekraftstrategi og -rapportering
 • Markedsarbeid
 • Rekruttering
 • Egen kompetanseutvikling

Vi setter deg også i forbindelse med:

 • Nettverket av næringshager i Norge
 • Klosser Innovasjon
 • Finansieringsinstitusjoner
 • FoU-institusjoner
 • Leverandører

Aktuelt

Kræsjkurs i oppsøkende B2B salg!

21 april 2023

Sales Mojo Startup består av kurssamlinger med en kombinasjon av teori og praktisk trening. Kort sagt det du trenger for å få fart på omsetningen!