Om Solør Næringshage og Solør-kommunene

Solør Næringshage AS ble stiftet i 2001, og vi er gjennom avtale med Sør-Hedmark Næringshage en del av SIVAs veletablerte konsept for næringshager. Solør Næringshage er medlem av det nasjonale nettverket Næringshagene i Norge.

Vi har kompetanse og nettverkene som kan hjelpe deg på veien til å realisere din yrkesdrøm; bo lokalt - jobb globalt!

Solør Næringshage AS eies i dag 100% av Åsnes kommune og fungerer blant annet som førstelinjetjeneste for kommunen, det vil si gratis bistand til nyetablerere, og noe enkel rådgivning for etablert næringsliv. 

Så hvis:

  • Går du rundt med en idé du kunne tenke deg å sette ut i livet?
  • Trenger du hjelp til å etablere selskapet ditt?
  • Har du behov for veiledning fra noen som kjenner til utfordringene du som gründer vil møte?
  • Eller er du rett og slett på jakt etter en sparringspartner, som kan utfordre deg i forhold til din idé og strategi?

Solør Næringshage AS tilbyr en rekke tjenester for både nyetablerere og ikke minst også for allerede etablerte næringsliv, blant annet målbedriftsavtaler, våre tjenester .

Om Solør

Solør Næringshage AS jobber med vekst og utvikling i Solør, som består av de tre kommunene, Våler, Åsnes og Grue kommune.

Solør ligger mellom småbyene Elverum i nord og Kongsvinger i sør, det betyr at vi har mange og gode tilbud nært på oss. Ikke minst ligger vi sentralt plassert på Østlandet og nært på hovedstaden.

Bli kjent med Solør! Trykk på kommuneknappene og besøk hjemmesidene til Solør-kommunene.