Vekst og utvikling i Solør

Nyttig næringstreff i Solør!

Det ble en spennende og nyttig næringskveld i Solør hos Skaslien Gjestgiveri.
På vegne av Solør-kommunene kunne Solør Næringshage endelig invitere gründere og næringslivet i Solør til fysisk næringstreff igjen. 

Nyttig næringstreff i Solør!

Kvelden hadde spesielt fokus på nyetablerere og etablererkurs, men det var mye nyttig og inspirerende innlegg for eksisterende næringsliv også. 

Har du tanker om å starte bedrift og trenger oppstartshjelp, så er det bare å ta kontakt med
næringsutvikler i din kommune.

I Åsnes er det Solør Næringshage som har dette ansvaret for kommunen, 
så velkommen til næringshagen for oppstartshjelp. 

Hører du til Grue kommune, så tar du kontakt med Haakon Gjems, og i Våler kommune er det Arild Lande som har ansvar for såkalt førstelinjetjeneste for nyetablerere. 

Det settes også stadig opp nye etablererkurs i Innlandet, dette er til svært god hjelp i etablererfasen, mer informasjon finner du her: https://etablererkursinnlandet.no/

Ellers fikk vi høre om spennende gründerreiser og gode næringshistorier fra Solør.
Vi takker alle deltakere og bidragsytere for en givende og næringsrik kveld.

Arrangementet ble økonomisk støttet av Grue kommunale næringsfond, og Grue kommune var vertskommune for næringskvelden denne gangen.

Her ser du programmet for næringskvelden hos Skaslien Gjestgiveri i Solør 10. februar 2022:

Program:

Kl. 18.00
Velkommen
- hjelp til etablering og digital utvikling i Solør!
v/ Vertskommune Grue

Kl. 18.15
Gründerakademiet – etablererkurs i Innlandet
v/ Solør Næringshage

Kl. 18.30
Ditt Unike Hjem – en bærekraftig gründerhistorie!
v/Linda Mari Bonsak

Kl. 18.45
RIB Academy ­­­­­– tenk nytt og større!
v/ Maria Terese Engell

Kl. 19.00
Pause med påfyll

Kl. 19.15
Salg – det handler om å snu oppmerksomheten!
v/ Guru utvikling - Robert Bekkesletten

 

Viltlandslinje i Solør i sikte!

16 desember 2022

Det var stor glede da arbeidsgruppa som har jobbet for å realisere en Viltlandslinje i Solør endelig har fått et nytt positivt vedtak i Fylkestinget, Innlandet Fylkeskommune. 

Daglig leder - Solør Næringshage as

09 desember 2022

Solør Næringshage as søker ny daglig leder! Vi søker en innovativ og samfunnsengasjert leder. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er en dyktig selger og en utadvendt nettverksbygger, er handlekraftig, kreativ og har teft for å drive god business. Du har gjennomføringsevne og er tilpasningsdyktig, les mer!

Matnyttig næringspub i Solør!

11 november 2022

Mellom 50 og 60 personer deltok på matnyttig næringspub i Solør, og tilbakemeldingene er klare: - dette ønsker vi oss mer av! Det ble en god miks av faglig påfyll og sosial setting, som er viktig for å skape dialog og samskaping i Solør.