Trenger bedriften ny kompetanse?

Det finnes en rekke kurs, både fysiske og digitale,
som kan bidra til vekst og utvikling for din bedrift. 

Det er mange leverandører av kurs for næringslivet,
ta gjerne kontakt med Solør Næringshage
for å få tips og råd om kompetansehevende tiltak.

Kræsjkurs i oppsøkende B2B salg!

Sales Mojo Startup består av kurssamlinger med en kombinasjon av teori og praktisk trening. Kort sagt det du trenger for å få fart på omsetningen!