Solør Næringshage

Frokostmøte for næringslivet 30. august

Solør Næringshage inviterer til frokostmøte hos Atico.

Tema: Behov for bistand i forbindelse med ansattes sykemelding?

Frokostmøte for næringslivet 30. august

Solør Kompetanse kan vise veg, og bidra til løsninger på høgt sykefravær i bedrifter. NAV bidrar med finansiering av slike tiltak. Kom på frokostmøte, så får du vite mer fra ekspertisen selv. Det blir
tid til mingling og uhøytidelig drøfting rundt bordet.

Vi serverer frokost og må derfor ha påmelding

(Det er gratis for næringsdrivende i Åsnes)

Møtet er den 30. August klokka 08:00 - 10:00

Påmeldingsfrist er 25 August

Meld deg på i skjemaet under.

Påmelding: "Frokostmøte for næringslivet 30. august"

Gi oss et hint om vi må ta noe hensyn mtp mat :-)

Kræsjkurs i oppsøkende B2B salg!

21 april 2023

Sales Mojo Startup består av kurssamlinger med en kombinasjon av teori og praktisk trening. Kort sagt det du trenger for å få fart på omsetningen!